Regulations in the field of Weapons and Ammunition

 

KONVEENCIJA 1. jul 1969-fr-sr

DIREKTIVA O ORUZJU 91CEE477-Conseil-fr

DIREKTIVA O ORUZJU 91CEE477-Conseil-sr

Zakon o ispitivanju oružja i municije RS Sl. gl. br.46/95

Zakon o ispitivanju oružja i municije SCG br.31/2004

Zakon o oružju i municiji

Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima

Zakon o prevozu opsanih materija

Zakon o prometu eksplozivnih materija

Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem vojnom opremom i robom dvostruke namene

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

Zakon o standardizaciji

Zakon o metrologiji

Zakon o merilima

Zakon o žigoovima

Zakon o tehičkim zahtevima

Zakon o akreditaciji, kontrola

Uredba o ispitivanju oružja i municije-sr

Pravilnik o ispitivanju oružja i municije RS Sl. gl. br.28/96

PravilnikPP Sl. list SFRJ br.55/1969

Roba dvostruke namene

 

Drafting Regulations in the field of Waeapons and Ammunition

Zakon o ispitivanju oružja i municije - NACRT

Zakon o ispitivanju oružja i municije - NACRT SA PRIMEDBAMA ZAVODA