ZAVOD ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MUNICIJE d.o.o. Kragujevac Srbija
PROOF HOUSE FOR TESTING FIREARMS AND AMMUNITION Kragujevac SERBIA

PROPISI IZ OBLASTI ORUŽJA I MUNICIJE

KONVEENCIJA 1. jul 1969-fr-sr

DIREKTIVA O ORUŽJU 91CEE477-Conseil-fr

DIREKTIVA O ORUŽJU 91CEE477-Conseil-sr

Zakon o ispitivanju oružja i municije RS Sl. gl. br.46/95

Zakon o oružju i municij RS Sl. gl. 20/2015i

Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima

Zakon o prevozu opasnih materija

Zakon o prometu eksplozivnih materija

Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem vojnom opremom i robom dvostruke namene

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

Zakon o standardizaciji

Zakon o metrologiji

Zakon o merilima

Zakon o žigovima

Zakon o tehičkim zahtevima

Zakon o akreditaciji, kontrola

Pravilnik o načinu vođenja i obrascima evidencija o oružju Sl. gl. br.12/2016

Pravilnik o obuci u rukovanju vatrenim oružjem,uslovima za… Sl. gl. br.13/2016

Pravilnik Pravilnik o onesposobljavanju oružja Sl. gl. br.9/2016

Pravilnik o postupku davanja oružja na poslugu Sl. gl. br.95/2015

Pravilnik o postupku izdavanja, izgledu i sadržini obrazac…. Sl. gl. br.16/2016

Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smešt… Sl. gl. br.9/2016

Pravilnik o evidenciji koj vode pravna lica i preduzetnici… Sl. gl. br.3/2016

Pravilnik o ispitivanju oružja i municije Sl. gl. br.28/96

Pravilnik PP Sl. list SFRJ 55/69

Roba dvostruke namene

 

NOVI ZAKON O ISPITIVANJU ORUŽJA I MUNICIJE koji ce se primenjivati od 21 novembra 2019. godine

Zakon o ispitivanju oružja i municije - (Sl. glasnik 87 od 13.11.2018.)