ZAVOD ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I MUNICIJE d.o.o. Kragujevac Srbija
PROOF HOUSE FOR TESTING FIREARMS AND AMMUNITION Kragujevac SERBIA

PROPISI IZ OBLASTI ORUŽJA I MUNICIJE

KONVEENCIJA 1. jul 1969-fr-sr

DIREKTIVA O ORUŽJU 91CEE477-Conseil-fr

DIREKTIVA O ORUŽJU 91CEE477-Conseil-sr

Zakon o ispitivanju oružja i municije RS Sl. gl. br.46/95

Zakon o oružju i municij RS Sl. gl. 20/2015i

Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima

Zakon o prevozu opasnih materija

Zakon o prometu eksplozivnih materija

Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem vojnom opremom i robom dvostruke namene

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

Zakon o standardizaciji

Zakon o metrologiji

Zakon o merilima

Zakon o žigovima

Zakon o tehičkim zahtevima

Zakon o akreditaciji, kontrola

Pravilnik o načinu vođenja i obrascima evidencija o oružju Sl. gl. br.12/2016

Pravilnik o obuci u rukovanju vatrenim oružjem,uslovima za… Sl. gl. br.13/2016

Pravilnik Pravilnik o onesposobljavanju oružja Sl. gl. br.9/2016

Pravilnik o postupku davanja oružja na poslugu Sl. gl. br.95/2015

Pravilnik o postupku izdavanja, izgledu i sadržini obrazac…. Sl. gl. br.16/2016

Pravilnik o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smešt… Sl. gl. br.9/2016

Pravilnik o evidenciji koj vode pravna lica i preduzetnici… Sl. gl. br.3/2016

Pravilnik o ispitivanju oružja i municije Sl. gl. br.28/96

Pravilnik PP Sl. list SFRJ 55/69

Roba dvostruke namene

 

PROPISI U PRIPREMI IZ OBLASTI ORUŽJA I MUNICIJE

Zakon o ispitivanju oružja i municije - NACRT-posle javne rasprave

Mišljenje Ministarstva odbrane na Nacrt Zakona

Mišljenje Ministarstva pravde na Nacrt Zakona

Mišljenje Ministarstva privrede na Nacrt Zakona

Mišljenje Ministarstva finansija na Nacrt Zakona

Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na Nacrt Zakona

Mišljenje Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo na Nacrt Zakona